Izabela Nalepa

aplikant adwokacki

Na codzień współpracuję z kancelarią pana mec. Tomasza Kazubskiego w Wodzisławiu Śląskim. Łączę prawo z kwestiami kosmetologicznymi i medycyną estetyczną...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zgoda na wykonanie zabiegu kosmetologicznego

Izabela Nalepa07 listopada 2018Komentarze (0)

Możesz pomyśleć, że skoro wybierasz się do gabinetu kosmetologicznego w celu wykonania konkretnej usługi dajmy na to np. zabiegu Mikrodermabrazji to logicznym jest, że tym samym wyrażasz zgodę na jego wykonanie, prawda? W dobie Internetu każdy może przeczytać szereg informacji określających dany zabieg, zalecenia do jego wykonania, czy przeciwwskazania. Jednak czy to wystarczy? Myślę, że zgodzisz się ze mną, że pomimo faktu, że bez Internetu dziś nie da się funkcjonować i być na bieżąco z wszelkimi nowinkami, to mimo wszystko Internet nie zastąpi człowieka, a przede wszystkim jego wiedzy i doświadczenia. 

Zgoda na wykonanie zabiegu kosmetologicznegoDlatego zgoda na wykonie zabiegu kosmetologicznego ma tak wielkie znaczenie!

Wracając do przykładu zabiegu Mikrodermabrazji – nie będziemy dziś wchodzić w szczegóły zabiegu – wyobraź sobie, że tak jak ja masz skłonności do powstawania bliznowców. U mnie objawia się to tym np., że do dziś mam niezbyt ładny ślad po szczepionce, a każda głębsza rana mogła pozostawić po sobie na dłuższy czas bliznę.

Idźmy dalej, gdybyś nie wiedziała, że masz takie skłonności lub nie wiedziała, że w takim wypadku co do zasady zabieg ten nie jest polecany, a kosmetolog nie poinformowałby Cię o ryzyku to zapewne zabieg zostałby wykonany. I nie chcę nawet wyobrażać sobie możliwych skutków! W przypadku takiego rodzaju cery wykonanie powyższego zabiegu jest bardzo ryzykowne, bo może zakończyć się właśnie pozostawieniem nieestetycznych śladów. Toteż dlatego tylko uświadomiona zgoda będzie prawidłowa na gruncie prawa medycyny estetycznej.

Czyn zabroniony

Udzielenie zgody na wykonanie zabiegu kosmetologicznego stanowi jeden z kontratypów wymienionych poza Kodeksem Karnym. Kontratyp oznacza okoliczność wyłączająca karną bezprawność czynu. Zaistnienie kontratypu powoduje, że zachowanie wypełniające znamiona czynu zabronionego nie jest przestępstwem, choć pozostaje wciąż czynem zabronionym. Celem kontratypu jest wyłączenie bezprawności określonego czynu. Kontratyp wyrażenia zgody na gruncie prawa kosmetologicznego i medycyny estetycznej ma fundamentalne znaczenie. Brak wyrażenia świadomej, dobrowolnej zgody na wykonanie zabiegu kosmetologicznego może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności karnej przez podmiot świadczący usługi kosmetologiczne. 

Na gruncie kodeksu karnego wykonanie zabiegu bez zgody pacjenta jest przestępstwem określonym. (Tutaj może być odesłanie co do poprzedniego postu – gdzie wskazane były  kiedy odpowiedzialność karna może powstać??) ten kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, ograniczeniu wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Wobec wskazanego zagrożenia karą dokonanie zabiegu bez zgody pacjenta stanowi występek. 

Omawiany występek jest przestępstwem bezwzględnie wnioskowym, co oznacza, iż ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, czyli Ciebie, jeśli doszłoby do sytuacji, że zabieg zostanie przeprowadzony bez Twojej zgody lub w przypadku nieprawidłowej zgody. Zgodnie z powyższym postępowanie karne może zostać wszczęte wyłącznie gdy pokrzywdzony – pacjent/klient złoży przed organami ścigania (Policją lub prokuratorem) wniosek o ściganie. Wówczas postępowanie karne toczy się już dalej z urzędu, a Ty możesz zając się niwelowaniem powstałych skutków ubocznych. W przypadku tego przestępstwa prawo karne chroni prawo pacjenta – klienta do samostanowienia i decydowania w zakresie poddania się zabiegowi leczniczemu lub zabiegowi o charakterze nieterapeutycznym. 

Ale zapytasz co to w zasadzie jest zabieg leczniczy? Znaczenie tego wyrażenia przybliżę Ci w oddzielnym poście, gdyż zagadnienie to wymaga głębszej analizy, a także jest zbyt obszerne by zamieścić to w tym artykule 😉

Ochrona w/w dobra prawnego jest również wyrazem wolności każdego człowieka.  Udzielając zgody na interwencję medyczną, pacjent pozwala na naruszenie swojej integralności cielesnej w ustalonym zakresie, co stanowi przedmiot zgody. 

Skuteczna zgoda na zabieg

Jednak co musisz wiedzieć, aby zgoda została udzielona skuteczne? Żeby zgoda na zabieg wyłączała bezprawność czynu musi zostać spełniony szereg wymagań, takich jak:

  • zgoda musi zostać wyrażona przez Ciebie dobrowolnie,
  • musisz wyrazić zgodę świadomie,
  • wyrażając zgodę na zabieg kosmetologiczny musisz zostać dostatecznie poinformowany o procedurze wykonania zabiegu kosmetologicznego, a także
    o możliwych skutkach ubocznych wykonanych zabiegów,
  • musisz być także osobą uprawnioną do wyrażenia zgody na wykonanie zabiegu kosmetologicznego.

A teraz krok po kroku, omówmy po krótce każdy z elementów złożenia skutecznej zgody:

  • Dobrowolność –  oznacza to, że zgoda powinna być bezpośrednio wyrażona przez Ciebie. Dobrowolna zgoda to taka, która wynika wprost z Twojej woli jako klienta – pacjenta, a nie jest spowodowana czynnikami zewnętrznymi. W szczególności zgoda nie może wynikać z przymusu lub wywierania presji (np. przez lekarza, czy członków rodziny).
  • Świadomość wyrażenia zgody – świadoma zgoda występuje kiedy wyrażasz ją z dostatecznym rozeznaniem. Dostateczne rozeznanie występuje gdy jako osoba wyrażająca zgodę znasz jej przedmiot, jesteś wystarczająco zorientowany w określonej dziedzinie. Świadomość wyrażenia zgody może być również rozpatrywana pod kątem poczytalność konkretnej osoby. To czy dana osoba była w chwili wyrażenia zgody poczytalna, czy też nie będzie należało badać w każdym konkretnym przypadku odrębnie z uwzględnieniem wszelkich okoliczności towarzyszących.
  • Dostateczny poziom poinformowania – pacjent – klient powinien wiedzieć na co dokładnie się zgadza, poznać metodę wykonywania zabiegu, całą procedurę krok po kroku, istniejące alternatywne metody wykonania zabiegu, zalecenia kosmetologa: jak przygotować określoną część ciała do zabiegu, jak dbać o ciało po zabiegu, ile średnio jest wymaganych zabiegów (kiedy konieczne jest ich przeprowadzenie cyklicznie), prawdopodobieństwo niepowodzenia zabiegu kosmetologicznego oraz związane z daną metodą ryzyko i jego następstwa (nawet te rzadko występujące), zwłaszcza nieodwracalne, poznać nazwę preparatu, którego kosmetolog/lekarz użyje podczas zabiegu. Informacja musi być pełna, klarowna i zindywidualizowana każdego zabiegu oraz zrozumiała dla klienta – pacjenta.
  • Kompetencja do wyrażenia zgody na zabieg kosmetologiczny – zagadnienie to ma kluczowe znaczenie do możliwości potraktowania zgody na zabieg jako kontratypu. Ustalenie kręgu osób uprawnionych będzie miało znaczenie zarówno na płaszczyźnie prawa karnego, jak i prawa medycznego. Osobą uprawnioną do wyrażenia zgody na zabieg medycyny estetycznej jest osoba pełnoletnia oraz osoba w pełni poczytalna. Oznacza to, że zgodę możesz wyrazić po ukończeniu 18 roku życia, a także gdy nie zostałeś ubezwłasnowolniony prawomocnym wyrokiem sądu. 

Mimo wszystko w odniesieniu do niektórych zabiegów kosmetycznych warunek ukończenia 18 roku życia nie będzie wymagany. I tak tytułem przykładu można wskazać, że poddanie się zabiegowi regulacji brwi przez małoletniego nie wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, jednak wykonanie zabiegów, które łączą się już z naruszeniem integralności cielesnej nie może odbyć się bez tejże zgody. 

Na piśmie, czy nie?

Co do zasady nie ma wiążącego wskazania w jakiej formie zgoda na zabieg kosmetologiczny powinna być wyrażona, jednak powszechnie przyjmuje się, że największą gwarancje daje zgoda uiszczona w formie pisemnej. Taka zgoda stanowi wtedy gwarancję dla Ciebie, gdy zawiera wszystkie konieczne jej elementy ale jest także pewną gwarancją dla osób świadczących usługi kosmetologiczne.

Powyżej przedstawione zostały podstawowe przesłanki wyrażenia zgody na zabieg kosmetologiczny, która jednak w zależności od samego charakteru zabiegu będzie się różniła i powstanie konieczność dostosowania jej pod konkretny zabieg. Najważniejsze jest, abyś Ty, jako potencjalny klient gabinetu kosmetologicznego była właściwie poinformowana o wszystkich szczegółach wykonywanego zabiegu i jego skutkach dla Twojego ciała i piękna.

A więc chwyć za telefon, umów się na wizytę, upewnij się, że wiesz wszystko o planowanym zabiegu i ciesz się z odczuwanego, błogiego relaksu i pięknego efektu!

*****

Poczytaj też o medycynie estetycznej >>

***

Zdjęcie: Adrian Motroc

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawa Karnego Niepelt-Kazubski Rybnik / Wodzisław Śląski Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawa Karnego Niepelt-Kazubski Rybnik / Wodzisław Śląski z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem izabelanalepa@interia.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: