Izabela Nalepa

aplikant adwokacki

Na codzień współpracuję z kancelarią pana mec. Tomasza Kazubskiego w Wodzisławiu Śląskim. Łączę prawo z kwestiami kosmetologicznymi i medycyną estetyczną...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Nastoletni bunt a zgoda na zabieg kosmetologiczny

Izabela Nalepa19 grudnia 2018Komentarze (0)

Dobrze pamiętam jak byłam nastolatką i marzył mi się m.in. kolczyk w pępku, czy w nosie, a na co moja mama kategorycznie się nie zgadzała. Wtedy bardzo mnie to drażniło (to mało powiedziane). Koniec końców nigdy żadnego z tych rzeczy jednak nie zrobiłam nawet po osiągnięciu pełnoletniości.

Zdaje sobie sprawę, że wśród Was część to właśnie młode osoby, które planują dokonanie pewnych zabiegów, a część mogą stanowić rodzice, którzy zastanawiają się i poszukują odpowiedzi, czy wyrazić zgodę na dany zabieg kosmetologiczny, czy też nie? I przede wszystkim jak to zrobić?

Zgoda dla nastolatka na zabieg kosmetologiczny

O tym jak powinna wyglądać zgoda i jakie muszą być spełnione wymogi formalne, aby wyłączała bezprawność wadliwie wykonanego zabiegu możesz przeczytać tutaj.

Pamiętaj, że warto wiedzieć na jaki zabieg kosmetologiczny dokładnie wyrażasz zgodę i jakie wiążą się z nim skutki. Jest to Twoje prawo, o którym warto pamiętać i się o nie upominać.

Jednak co w wypadku gdy jesteś osobą niepełnoletnią? Ustalenie kręgu podmiotów uprawnionych do wyrażenia zgody na zabieg kosmetologiczny ma kluczowe znaczenie – zarówno na gruncie prawa karnego, medycznego, jak i ewentualnego dochodzenia odszkodowania.

Pełnoletniość

Zgodnie z kodeksem cywilnym tylko osoby pełnoletnie posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a więc mogą decydować o sobie, czyli wyrazić skuteczną zgodę na wykonanie zabiegu kosmetologicznego. Osoby od 13 roku życia i osoby ubezwłasnowolnione częściowo posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby poniżej 13 roku życia, a także osoby ubezwłasnowolnione całkowicie nie posiadają w ogóle zdolności do czynności prawnych.

Co do zasady pełnoletność uzyskuje się wraz z 18 urodzinami. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy małoletnia kobieta (za zgodą sądu opiekuńczego) zawrze związek małżeński. W takiej sytuacji uznaje się ją również za osobę pełnoletnią. Co istotne, nie traci ona tego przymiotu nawet w przypadku orzeczenia rozwodu.

Pełnoletniość, czy jej brak – jakie to ma znaczenie dla Ciebie?

Jeżeli jesteś niepełnoletnia na niektóre z zabiegów konieczne będzie wyrażenie zgody przez Twojego przedstawiciela ustawowego. Kto nim jest?

Co do zasady będą to Twoi rodzice. W przypadku jeśli władza rodzicielska przysługuje tylko jednemu z rodziców – tylko on będzie uprawniony do wyrażenia niniejszej zgody na wykonanie zabiegu kosmetologicznego. A jak będzie w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej? To wszystko zależy od tego jak zostały ukształtowane uprawnienia wobec Ciebie rodzica, któremu ograniczono władzę rodzicielską.

W innych przypadkach np. gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska – uprawnionym do wyrażenia takiej zgody jest opiekun prawny – ustanowiony przez sąd opiekuńczy. Trzeba pamiętać o tym, że w przypadku opiekunów prawnych co do niektórych zabiegów wymagana będzie zgoda sądu opiekuńczego, sprawującego nadzór nad sprawowaną opieką.

Na jakie zabiegi kosmetologiczne potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego?

W tej materii muszę Cię rozczarować, bowiem nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko będzie zależało od konkretnego zabiegu kosmetologicznego/kosmetycznego/medycyny estetycznej. A nawet od osoby, która wykonuje wybrany przez Ciebie zabieg, czy skutków jakie może nieść on za sobą. W skrócie, o tym kiedy będzie wymagana zgoda będzie decydował ,,ciężar gatunkowy” zabiegu.

Przykładowo wskaże Ci, że na przekłucie uszu nie jest wymagana zgoda przedstawiciela ustawowego ale już z przebiciem pępka, czy nosa możesz się spotkać z wymogiem takiej zgody. Wykonanie tatuażu zawsze będzie wymagało zgody rodzica. Co prawda nie są to typowe zabiegi kosmetologiczne, jednak zdaję sobie sprawę, że wiele młodych osób zastanawia się i chce zrobić sobie dodatkowy kolczyk, czy tatuaż.

W przypadku pójścia na hennę nikt nie będzie żądał od Ciebie zgody, w przypadku zabiegu mikrodermabrazji, czy wykonania maseczek, masaży również zgoda nie będzie wymagana. Jednak jeśli masz problem z trądzikiem i chciałabyś rozpocząć kurację specjalistycznymi środkami (lekami) zgoda przedstawiciela ustawowego będzie konieczna w każdym przypadku.  Zabiegi z wykorzystaniem lasera również będą wiązały się potrzebą uzyskania uprzedniej zgody rodzica, w związku z możliwością poparzeń.

Jeśli zdecydowałaś się na zabiegi połączone z większą ingerencją, nawet związane z chirurgią plastyczną, wtedy bezwzględnie konieczna będzie zgoda przedstawiciela ustawowego, chociażby przez konieczność zastosowania znieczulenia, którego używa się do danego zabiegu zgodnie ze sztuką medyczną.

Przyczyny konieczności wyrażenia zgody:

 • możliwość powstania powikłań po zabiegu kosmetologicznym,
 •  choroby – zarówno te, na które cierpisz, bądź przeszłaś w przeszłości mogą mieć wpływ na wynik konkretnego zabiegu kosmetologicznego,
 • należyte pouczenie – kosmetolog może powziąć wątpliwość czy małoletnia osoba dostatecznie zrozumiała przekazane jej pouczenie o planowanym zabiegu, zastosowanych technikach, czy zasadach jakie trzeba przestrzegać przy danym zabiegu,
 • regularność – niektóre z zabiegów muszą być wykonane cykliczne, aby przyniosły efekt. Opuszczenie któregokolwiek z zabiegów może powodować niepowodzenie zabiegu – czyli Twoje rozczarowanie,
 • nieodwracalne skutki – przykład tatuażu, co prawda istnieje możliwość przerobienia tatuażu, czy jego usunięcie, jednak w przeważającej części przypadków taki tatuaż pozostaje do końca życia,
 • niektóre z zabiegów będą łączyły się z poważną ingerencją w Twoje ciało, co trzeba odpowiednio przemyśleć,
 • najbardziej prozaiczny powód – kwestie finansowe. Niektóre zabiegi wymagają przeznaczenia na nie sporych środków pieniężnych, które w efekcie finansowane są przez rodziców – przedstawicieli ustawowych.

Wskazówki jakie bierze się pod uwagę gdy to osoba niepełnoletnia może wyrazić zgodę na zabieg kosmetologiczny?

 •  czy osoba niepełnoletnia decydująca się na dany zabieg kosmetologiczny jest zdolna ze względu na stan zdrowia i stan rozwoju umysłowego i emocjonalnego do wyboru określonej decyzji?
 • czy taka osoba potrafi racjonalnie uzasadnić swoje stanowisko?
 • czy taki sam wybór byłby dokonany przez osobę rozsądną jak na swój wiek, znajdującą się w podobnej sytuacji?
 • czy taka osoba wie jakie wiążą się konsekwencje z wykonanym zabiegiem?
 • czy taka osoba ma ogólną zdolność do rozumienia przekazywanych informacji, a także czy rozumie aktualnie kierowaną do niego informację dotycząca planowanego zabiegu?

Zgoda uprzednia, czy następcza – co to oznacza?

Zgoda uprzednia to taka, która jest wyrażona należycie przed wykonaniem zabiegu kosmetologicznego. Z kolei zgoda następcza – wyrażona jest po jego wykonaniu. W praktyce druga z przytoczonych zgód nie będzie miała zastosowania.

Forma zgody?

Przepisy nie regulują formy (pisemna, ustna, szczególna) w jakiej zgoda przedstawiciela ustawowego na wykonanie zabiegu kosmetologicznego na małoletnim powinna być wyrażona. Jeśli idziesz przekuć nos w obecności rodzica to będzie wystarczyło jego ustne oświadczenie ale przy poważnych zabiegach (mam na myśli zabiegi, z którymi wiąże się możliwość wystąpienia skutków ubocznych, bądź powstanie nieodwracalnych zmian) wymagana będzie od Ciebie zgoda przedstawiciela ustawowego uzewnętrzniona na piśmie.

Może masz jakieś doświadczenie odnośnie zgody przedstawiciela ustawowego w medycynie estetycznej, czy to jako rodzic, czy musiałaś kiedyś uzyskać taką zgodę?  – podziel się ze mną swoimi przemyśleniami.

 

Zdjęcie: by freestock.org

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawa Karnego Niepelt-Kazubski Rybnik / Wodzisław Śląski Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawa Karnego Niepelt-Kazubski Rybnik / Wodzisław Śląski z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem izabelanalepa@interia.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: