Izabela Nalepa

aplikant adwokacki

Na codzień współpracuję z kancelarią pana mec. Tomasza Kazubskiego w Wodzisławiu Śląskim. Łączę prawo z kwestiami kosmetologicznymi i medycyną estetyczną...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zbliża się szampańska noc sylwestrowa, a co za tym idzie? – chcesz wyglądać olśniewająco. Niezależnie, czy wybierasz się na bal, wielką imprezę w klubie, kameralną domówkę wśród znajomych, czy po prostu spędzasz Sylwestra z najbliższymi i z Polsatem 😉 będziesz chciała  wyglądać i czuć się zadbana i kobieco.

Jeśli planujesz coś bardziej wystrzałowego to zapewne masz już kreację, dodatki i właśnie umawiasz się do swojej ulubionej kosmetyczki na makijaż, regulację brwi, hennę, czy paznokcie. Skąd czerpiesz inspiracje, o tym jak w jakich odcieniach ma być wykonany Twój nocny makijaż, czy paznokcie zrobić w kształcie kwadratu, a może migdałki? W przeważającej mierze oglądamy trendy i sugestie jakie podsuwają nam media społecznościowe, takie jak chociażby Facebook, czy Instagram. Szafiarki, celebrytki ale także osoby zawodowo trudniące się kosmetyką/kosmetologią, czy nawet medycyną estetyczną raz za razem chwalą się swoimi osiągnięciami i efektami wykonanych przez siebie zabiegów urodowych. Jakie znaczenie ma  to dla Ciebie? Jak możesz ochronić swój wizerunek?

Wizerunek – co to właściwie jest?

Wizerunek to najprościej mówiąc Twoje dobro osobiste, które masz prawo i powinnaś chronić. Nie ma tutaj znaczenia, że w dzisiejszych social mediach nie jesteśmy tak anonimowi jak kiedyś. Masz prawo decydować i mieć kontrolę nad tym jak wykorzystywany jest Twój wizerunek i w jaki sposób, a także gdzie i przez kogo jest rozpowszechniany.

„Wizerunek” to po prostu zespół charakterystycznych cech zewnętrznych określonej osoby fizycznej, na który składają się:

 •  obraz fizyczny (obraz wizualny) konkretnej osoby, który w wyniku jego ustalenia zdatny jest do zwielokrotniania oraz do rozpowszechniania – czyli to jak wyglądasz, Twoja twarz, postura, Twoje charakterystyczne, rozpoznawalne cechy, nawet Twój sposób poruszania się, czy sposób ubioru – jeśli stanowią Twoją unikatową cechę,
 •  głos (tzw. wizerunek dźwięczny), w tym tonacja i brzmienie głosu – znalazło to potwierdzenie w wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku który stwierdził, iż ochroną przewidzianą w Kodeksie Cywilnym objęty jest, obok wizerunku człowieka, również jego głos emitowany m. in. w telewizji, czy radiu, bowiem wiele osób zwłaszcza piosenkarzy, czy medialnych jesteśmy w stanie rozpoznać tylko przez zmysł słuchu, bez używania wzroku,
 • wszelkie inne elementy umożliwiające identyfikowanie określonej jednostki jako konkretnej osoby fizycznej – m. in. opatrzenie zdjęcia osoby jej nazwiskiem, charakterystycznie ścięte i ufarbowane włosy, charakterystyczny zwrot słowny używany przez osobę, sposób przedstawiania osoby w gronie najbliższych, sposób poruszania się, korzystanie z określonych rekwizytów, pseudonim artystyczny, wszystkie charakterystyczne dla Ciebie cechy, które wyróżniają Cię spośród innych osób. Przykładowo nawet jeśli masz niepowtarzalny tatuaż to on również jako część Ciebie stanowi Twój wizerunek.

Wizerunek osoby jest to sposób postrzegania tej osoby przez innych ludzi. Na sposób postrzegania człowieka (inaczej percepcję) składa się kilka podstawowych czynników: wygląd zewnętrzny, zachowanie i charakter oraz życiorys (historia życia, przebieg pracy, osiągnięcia).

Pamiętajmy jednak, że określenie wizerunek może też odnosić się do produktu oraz przedsiębiorstwa, (choć w przypadku przedsiębiorstwa/firmy będzie to renoma) które go wytworzyło – taki wizerunek buduje się w odniesieniu do grupy odbiorców: nieco inne elementy pojawiają się np. w wizerunku adresowanym do inwestorów i akcjonariuszy, a inne w wizerunku przeznaczonym dla klientów firmy, będących nabywcami produktów danej marki.

Dla nas istotne jest, że wizerunek stanowi dobro niematerialne, które istnieje niezależnie od nośnika. Nie utożsamiamy go z portretem, filmem.

Jak chronić nasze dobra osobiste?

Przepisy dotyczące ochrony dóbr osobistych, w tym wizerunek znajdziesz w Kodeksie Cywilnym. Musisz pamiętać o tym, że wymienione w Kodeksie Cywilnym dobra osobiste stanowią katalog otwarty, co oznacza, że mogą należeć do niego także inne dobra, które nie zostały w nim wymienione. Skoro wiesz już czym jest Twój wizerunek to teraz warto, żebyś wiedziała jak możesz go chronić gdy dojdzie do jego naruszenia lub zagrożenia jego naruszenia.

Wyobraź sobie sytuację, że w poniedziałek zostaniesz nietypowo i niepowtarzalnie pomalowana. Wykonany makijaż jest istnym arcydziełem, a Ty kilka dni po Sylwestrze znajdujesz swoje zdjęcie w tym o to makijażem w sieci, gdzie wyraźnie można Cię rozpoznać lub gdy nawet jesteś na nim oznaczona, a nie życzysz sobie tego.

Co możesz wtedy zrobić?

Odpowiedź na to pytanie również znajdziesz w Kodeksie Cywilnym.

Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. To znaczy, że jeśli wyrazisz zgodę lub zostaną spełnione inne przesłanki (wynikające z przepisów szczególnych np. prawa autorskiego) to konkretne działanie/zaniechanie działania, wobec którego wyraziłaś zgodę będzie zgodne z prawem. Naruszeniem prawa do wizerunku jest już samo jego rozpowszechnianie.

Jeśli jednak nie powstrzymasz bezprawnego działania i dojdzie do naruszenia Twojego dobra osobistego to  możesz także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na pewno nieraz spotkałaś się na różnych portalach plotkarskich, gdzie admistratorzy zobowiązani zostali w wyroku sądowym do opublikowania przeprosin lub sprostowania podanej uprzednio nieprawdziwej informacji.

Jeżeli w postępowaniu sądowym osoba, której dobro osobiste – wizerunek, czy np. prawo do prywatności wykaże – udowodni, że dane działanie naruszyło np.  jej dobre imię, czy opinie to sąd w końcowym wyroku określi jak ma wyglądać informacja o sprostowaniu/przeproszeniu, co ma zawierać w swojej treści, a także gdzie ma zostać udostępniona, czy na jaką skalę.

Oprócz tego, na zasadach przewidzianych w kodeksie możesz  również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny – możesz w postępowaniu przed sądem wnioskować na jaki cel społeczny chciałabyś, aby zadośćuczynienie zostało przekazane.

A jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa – tzn. w Twoim majątku powstał uszczerbek, pozostający w związku z naruszeniem dobra osobistego to możesz żądać naprawienia tej szkody na zasadach ogólnych, przewidzianych w przepisach.

Istotnym jest, że przepisy powyższe, które odnoszą się do ochrony dóbr osobistych nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

Musisz także pamiętać, że nie tylko wizerunek jako Twoje dobro osobiste może ucierpieć na wizycie w gabinecie piękności.

O tym, jak krok po kroku i przede wszystkim jakich wymogów formalnych  musisz dopełnić, aby dochodzić zaprzestania naruszenia swoich dóbr osobistych lub naprawienia powstałej szkody napiszę Ci w jednym z kolejnych postów, do którego już teraz serdecznie Cię zapraszam.

Dobrze pamiętam jak byłam nastolatką i marzył mi się m.in. kolczyk w pępku, czy w nosie, a na co moja mama kategorycznie się nie zgadzała. Wtedy bardzo mnie to drażniło (to mało powiedziane). Koniec końców nigdy żadnego z tych rzeczy jednak nie zrobiłam nawet po osiągnięciu pełnoletniości.

Zdaje sobie sprawę, że wśród Was część to właśnie młode osoby, które planują dokonanie pewnych zabiegów, a część mogą stanowić rodzice, którzy zastanawiają się i poszukują odpowiedzi, czy wyrazić zgodę na dany zabieg kosmetologiczny, czy też nie? I przede wszystkim jak to zrobić?

Zgoda dla nastolatka na zabieg kosmetologiczny

O tym jak powinna wyglądać zgoda i jakie muszą być spełnione wymogi formalne, aby wyłączała bezprawność wadliwie wykonanego zabiegu możesz przeczytać tutaj.

Pamiętaj, że warto wiedzieć na jaki zabieg kosmetologiczny dokładnie wyrażasz zgodę i jakie wiążą się z nim skutki. Jest to Twoje prawo, o którym warto pamiętać i się o nie upominać.

Jednak co w wypadku gdy jesteś osobą niepełnoletnią? Ustalenie kręgu podmiotów uprawnionych do wyrażenia zgody na zabieg kosmetologiczny ma kluczowe znaczenie – zarówno na gruncie prawa karnego, medycznego, jak i ewentualnego dochodzenia odszkodowania.

Pełnoletniość

Zgodnie z kodeksem cywilnym tylko osoby pełnoletnie posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a więc mogą decydować o sobie, czyli wyrazić skuteczną zgodę na wykonanie zabiegu kosmetologicznego. Osoby od 13 roku życia i osoby ubezwłasnowolnione częściowo posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby poniżej 13 roku życia, a także osoby ubezwłasnowolnione całkowicie nie posiadają w ogóle zdolności do czynności prawnych.

Co do zasady pełnoletność uzyskuje się wraz z 18 urodzinami. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy małoletnia kobieta (za zgodą sądu opiekuńczego) zawrze związek małżeński. W takiej sytuacji uznaje się ją również za osobę pełnoletnią. Co istotne, nie traci ona tego przymiotu nawet w przypadku orzeczenia rozwodu.

Pełnoletniość, czy jej brak – jakie to ma znaczenie dla Ciebie?

Jeżeli jesteś niepełnoletnia na niektóre z zabiegów konieczne będzie wyrażenie zgody przez Twojego przedstawiciela ustawowego. Kto nim jest?

Co do zasady będą to Twoi rodzice. W przypadku jeśli władza rodzicielska przysługuje tylko jednemu z rodziców – tylko on będzie uprawniony do wyrażenia niniejszej zgody na wykonanie zabiegu kosmetologicznego. A jak będzie w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej? To wszystko zależy od tego jak zostały ukształtowane uprawnienia wobec Ciebie rodzica, któremu ograniczono władzę rodzicielską.

W innych przypadkach np. gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska – uprawnionym do wyrażenia takiej zgody jest opiekun prawny – ustanowiony przez sąd opiekuńczy. Trzeba pamiętać o tym, że w przypadku opiekunów prawnych co do niektórych zabiegów wymagana będzie zgoda sądu opiekuńczego, sprawującego nadzór nad sprawowaną opieką.

Na jakie zabiegi kosmetologiczne potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego?

W tej materii muszę Cię rozczarować, bowiem nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko będzie zależało od konkretnego zabiegu kosmetologicznego/kosmetycznego/medycyny estetycznej. A nawet od osoby, która wykonuje wybrany przez Ciebie zabieg, czy skutków jakie może nieść on za sobą. W skrócie, o tym kiedy będzie wymagana zgoda będzie decydował ,,ciężar gatunkowy” zabiegu.

Przykładowo wskaże Ci, że na przekłucie uszu nie jest wymagana zgoda przedstawiciela ustawowego ale już z przebiciem pępka, czy nosa możesz się spotkać z wymogiem takiej zgody. Wykonanie tatuażu zawsze będzie wymagało zgody rodzica. Co prawda nie są to typowe zabiegi kosmetologiczne, jednak zdaję sobie sprawę, że wiele młodych osób zastanawia się i chce zrobić sobie dodatkowy kolczyk, czy tatuaż.

W przypadku pójścia na hennę nikt nie będzie żądał od Ciebie zgody, w przypadku zabiegu mikrodermabrazji, czy wykonania maseczek, masaży również zgoda nie będzie wymagana. Jednak jeśli masz problem z trądzikiem i chciałabyś rozpocząć kurację specjalistycznymi środkami (lekami) zgoda przedstawiciela ustawowego będzie konieczna w każdym przypadku.  Zabiegi z wykorzystaniem lasera również będą wiązały się potrzebą uzyskania uprzedniej zgody rodzica, w związku z możliwością poparzeń.

Jeśli zdecydowałaś się na zabiegi połączone z większą ingerencją, nawet związane z chirurgią plastyczną, wtedy bezwzględnie konieczna będzie zgoda przedstawiciela ustawowego, chociażby przez konieczność zastosowania znieczulenia, którego używa się do danego zabiegu zgodnie ze sztuką medyczną.

Przyczyny konieczności wyrażenia zgody:

 • możliwość powstania powikłań po zabiegu kosmetologicznym,
 •  choroby – zarówno te, na które cierpisz, bądź przeszłaś w przeszłości mogą mieć wpływ na wynik konkretnego zabiegu kosmetologicznego,
 • należyte pouczenie – kosmetolog może powziąć wątpliwość czy małoletnia osoba dostatecznie zrozumiała przekazane jej pouczenie o planowanym zabiegu, zastosowanych technikach, czy zasadach jakie trzeba przestrzegać przy danym zabiegu,
 • regularność – niektóre z zabiegów muszą być wykonane cykliczne, aby przyniosły efekt. Opuszczenie któregokolwiek z zabiegów może powodować niepowodzenie zabiegu – czyli Twoje rozczarowanie,
 • nieodwracalne skutki – przykład tatuażu, co prawda istnieje możliwość przerobienia tatuażu, czy jego usunięcie, jednak w przeważającej części przypadków taki tatuaż pozostaje do końca życia,
 • niektóre z zabiegów będą łączyły się z poważną ingerencją w Twoje ciało, co trzeba odpowiednio przemyśleć,
 • najbardziej prozaiczny powód – kwestie finansowe. Niektóre zabiegi wymagają przeznaczenia na nie sporych środków pieniężnych, które w efekcie finansowane są przez rodziców – przedstawicieli ustawowych.

Wskazówki jakie bierze się pod uwagę gdy to osoba niepełnoletnia może wyrazić zgodę na zabieg kosmetologiczny?

 •  czy osoba niepełnoletnia decydująca się na dany zabieg kosmetologiczny jest zdolna ze względu na stan zdrowia i stan rozwoju umysłowego i emocjonalnego do wyboru określonej decyzji?
 • czy taka osoba potrafi racjonalnie uzasadnić swoje stanowisko?
 • czy taki sam wybór byłby dokonany przez osobę rozsądną jak na swój wiek, znajdującą się w podobnej sytuacji?
 • czy taka osoba wie jakie wiążą się konsekwencje z wykonanym zabiegiem?
 • czy taka osoba ma ogólną zdolność do rozumienia przekazywanych informacji, a także czy rozumie aktualnie kierowaną do niego informację dotycząca planowanego zabiegu?

Zgoda uprzednia, czy następcza – co to oznacza?

Zgoda uprzednia to taka, która jest wyrażona należycie przed wykonaniem zabiegu kosmetologicznego. Z kolei zgoda następcza – wyrażona jest po jego wykonaniu. W praktyce druga z przytoczonych zgód nie będzie miała zastosowania.

Forma zgody?

Przepisy nie regulują formy (pisemna, ustna, szczególna) w jakiej zgoda przedstawiciela ustawowego na wykonanie zabiegu kosmetologicznego na małoletnim powinna być wyrażona. Jeśli idziesz przekuć nos w obecności rodzica to będzie wystarczyło jego ustne oświadczenie ale przy poważnych zabiegach (mam na myśli zabiegi, z którymi wiąże się możliwość wystąpienia skutków ubocznych, bądź powstanie nieodwracalnych zmian) wymagana będzie od Ciebie zgoda przedstawiciela ustawowego uzewnętrzniona na piśmie.

Może masz jakieś doświadczenie odnośnie zgody przedstawiciela ustawowego w medycynie estetycznej, czy to jako rodzic, czy musiałaś kiedyś uzyskać taką zgodę?  – podziel się ze mną swoimi przemyśleniami.

 

Zdjęcie: by freestock.org

Święta, święta, święta

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Zapewne znasz to uczucie: szybkiego biegu zaraz po pracy, aby sprawić najbliższym podarunki pod choinkę, wszechobecne korki na drodze, wielkie tłumy ludzi w galeriach handlowych i sklepach spożywczych – to wiesz, że gorączka świąteczna zaczęła się na dobre! Oprócz tego musisz zająć się przystrojeniem domu, zakupem pachnącej choinki, powoli przygotować się na wielkie gotowanie wigilijnych przysmaków i nie zapominajmy o codziennych obowiązkach ale zaraz zaraz !

Co z Tobą? – Zwolnij!

Święta mają być dla Ciebie przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Ciesz się z wolnego czasu, wspólnych chwil spędzonych z rodziną, która w końcu miała możliwość spotkać się w całości przy jednym stole.

Zadbaj o siebie i swoje samopoczucie 😉

Jak to zrobić?

W natłoku przedświątecznych przygotowań mam dla Ciebie świetną i relaksującą propozycję spędzenia wieczoru.

Dla Pań, a także Panów, jeśli mają na to ochotę, mieszkających na Śląsku, w okolicy Wodzisławia Śląskiego mam do polecenia godny zaufania, profesjonalny gabinet kosmetologiczny.

Mieści się on niedaleko rynku w Wodzisławiu Śląskim Gabinet Skin Experts

Prowadzony jest przez mgr kosmetologii Monikę Scelinę, gdzie zabiegów dokonuje także mgr kosmetologii Magdalenę Krause. Obie Panie kosmetolog uczęszczają w wielu kursach teoretycznych, jak i praktycznych, gwarantując tym samym najwyższej jakości usługi kosmetologiczne. Wszelkie zabiegi przeprowadzane są z najwyższą starannością i dokładnością, z zastosowaniem najwyższej klasy kosmetyków i dostępnymi technikami.

Oprócz tego już sam wystrój i atmosfera panująca w salonie wpływają na nas odprężająco.

Osobiście szczerze mogę polecić Ci niniejszy gabinet kosmetologiczny i oddać Panią kosmetolog swoją skórę i ciało. Na poparcie mojej opinii zajrzyj do tego wycinka z Dziennika Zachodniego artykuł .

Więc nie czekaj już dłużej, chwyć za telefon i umów się na relaksujący zabieg – spraw sobie prezent, przecież nikt tak dobrze jak Ty sama nie wie czego potrzebujesz!

Miłego wypoczynku i  nabrania sił na świąteczne przygotowania.

Zapewne myślisz sobie – mam dzisiaj trochę wolnego czasu (ostatnim czasem tak rzadko Ci się to zdarza), więc pójdę zaczerpnąć trochę zabiegów kosmetycznych, aby się zrelaksować, poczuć piękną, czy po prostu zadbać o daną partię ciała, którą zlekceważyłaś przez natłok obowiązków, czyż nie?

Wizja taka jest dla jest bardzo przyjemna zwłaszcza jeśli zobaczysz ją oczyma wyobraźni. Ale Stop! Wróć na chwilę na ziemię i przeczytaj koniecznie na co powinnaś się przygotować podczas pierwszej wizyty w gabinecie oferującym usługi związane z medycyną estetyczną i dopiero potem ponownie zacznij rozmyślać i planować wizytę u kosmetologa.

Jak pisałam w poprzednim poście kliknij tutaj niezwykle istotna jest kwestia wyrażenia zgody na zabieg, której nie wyrazisz dopóki nie zostaniesz odpowiednio i z należytą starannością poinformowana o wszystkich zaletach zabiegu, jego wadach i możliwych skutkach ubocznych. Abyś mogła zostać właściwie poinformowana o tych wszystkich kwestiach i aby kosmetolog/lekarz/kosmetyczka mogli wybrać odpowiedni dla Ciebie i dla Twojej skóry zabieg musi zostać zebrany skrupulatny wywiad.

Pamiętaj, że wywiad lekarski/kosmetologiczny ma również znaczenie na gruncie prawa – bowiem jest on konieczny, aby zgoda, którą wyrażasz na zabieg była należycie uświadomiona. W przeciwnym wypadku wyrażona zgoda nie będzie stanowiła kontratypu, a więc nie wyłączy odpowiedzialności karnej za wadliwie wykonany zabieg kosmetologiczny.

Wywiad kosmetologiczny – co to właściwie jest?

W tym kontekście będą to nie tylko wszelkie zebrane informacje dotyczące Ciebie – tego co lubisz, a czego nie (nawet jakie zapachy tolerujesz), Twojego ciała, alergii jeśli je posiadasz, zmian skórnych, przebytych operacji, zażywanych leków, trybu życia jaki prowadzisz (styl pracy – siedząca, aktywna, czy uprawiasz sporty, czy też nie, jak się żywisz – co jesz, a także czy spożywasz posiłki regularnie), a nieraz nawet konieczne będzie przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich np. OB, morfologię, TSH, FT-4 (wymieniłam tylko te najbardziej popularne – w osobnym poście pokażę Ci jakie znaczenie mają badania krwi na nasz wygląd).

Pierwsza wizyta – jak się przygotować?

Kiedy już zdecydujesz się na wizytę, starannie wybierzesz gabinet/salon, umówisz się na spotkanie i w końcu nastąpi ten dzień, jak się do niego przygotować?

Niektóre z Was mogą sobie w tym miejscu pomyśleć ,,czym tu się stresować – idę i koniec”. Otóż nie do końca tak jest. Każdy człowiek jest inny i wiem po sobie, że przed wizytą byłam niepewna co mnie tak naprawdę czeka (mimo, że merytorycznie przeczytałam o wykonanym zabiegu). Z początku czułam się nieswojo i skrępowana, bo nie na co dzień obcy człowiek dotyka mojego ciała. I po tym właśnie poznasz salon/gabinet kosmetologiczny z prawdziwego zdarzenia! Przyjmująca Cię osoba powinna zadbać o to, abyś poczuła się komfortowo i bezpiecznie, a także aby zniwelować uczucie wstydu.

Oczywiście możesz w domu na własną rękę zorientować się w konkretnych zabiegach ale pamiętaj, aby to profesjonalista zdecydował, czy wykonać zabieg, aby pomógł, a nie zaszkodził.

Pierwsza moja rada – zadbaj o siebie i swoje ciało, zaczynając od włosów, a kończąc na paznokciach stóp – tak, żebyś nie czuła się skrępowana.

Po drugie – nie okłamuj osoby, która zbiera wywiad lekarski. Jeśli bierzesz leki na daną przypadłość – powiedz to, jeśli masz problemy skórne, czy alergie – tym bardziej zakomunikuj o tym, jeśli zdarza Ci się w weekend zabalować, popijając alkohol – również o tym wspomnij. Brak udzielenia szczerego i kompletnego wywiadu może przysporzyć Ci sporo nerwówi niepowodzeń w kuracji. I tak tytułem przykładu można wskazać, że kuracje mające na celu zniwelowanie trądziku wymagają całkowitego wykluczenia alkoholu z naszej diety – nawet lampki czerwonego wina do obiadu. Jeśli nie zastosujesz się do tej zasady kuracja nie przyniesie skutku, a wręcz może nastąpić pogorszenie stanu trądzikowego.

Podstawowe pytania wywiadu kosmetologicznego

Poniżej przytoczę kilka podstawowych pytań jakie powinny zostać zadane przy pierwszej wizycie, jednak musisz pamiętać, że w zależności od zabiegu pytania te będą mogły się różnić, a także pod względem odpowiedzialności karnej i cywilnej konieczne będzie rozpatrzenie
czy zostały zadane konieczne i trafne pytania:

1) Z jakim problemem przychodzisz do salonu/gabinetu?

2) Czego oczekujesz?

3) Jak dotąd pielęgnowałaś swoją cerę? Wszelkie kremy, masaże, maseczki itp.

4) Czy korzystałaś wcześniej z usług gabinetów kosmetycznych, jeżeli tak, to jak często i przede wszystkim jakie to były zabiegi, jak wykonywane i z jakim skutkiem?

5) Jaki jest Twój stan zdrowia? Wszelkie choroby tarczycy – jako, że są to problemy hormonalne mogą mieć kluczowe znaczenie dla kosmetologa. Jednak warto wspomnieć nawet o niedawno przebytej grypie i antybiotykach jakie zażywałaś lub ciągle zażywasz.

6) Czy leczysz się dermatologicznie? W tym czy stosujesz jakieś leki, maści.

7) Jakie przyjmujesz leki ogólnie – np. kompleksy witamin, poszczególne suplementy na włosy, paznokcie itp. Ważne jest, aby wspomnieć również o antykoncepcji jeśli takową stosujesz.

8) Czy cierpisz na jakieś choroby przewlekłe?

9) Czy jest alergikiem, jeżeli tak, to na co jesteś uczulona, czy jest to alergia pokarmowa, skórna, na kurz, czy choćby tzw. wiosenną alergia na pyłki.

10) Jaką stosujesz dietę? Czy jesz regularnie? Co jesz? Czy często zdarza Ci się zjeść fast food lub przetworzoną żywność? Czy często spożywasz alkohol, jeśli tak to jaki i w jakich ilościach? A nawet czy zauważasz jakieś zmiany skórne lub w Twoim organizmie po spożyciu alkoholu lub niezdrowego jedzenia. Ale pamiętaj wszystko jest dla ludzi  😉

11) Ile wody wypijasz w ciągu dnia? Czy pijesz dużo kawy? Czy często spożywasz słodkie napoje gazowane? Swoją drogą serdecznie polecam Ci pić codziennie wywar z Czystka – jest świetny dosłownie na wszystko.

12) Jaki typ pracy wykonujesz? Gdzie i w jakich warunkach? Czy Twoja praca jest bardzo stresogenna?

13) Jak spędzasz wolny czas?

14) Czy jesteś w ciąży lub karmisz piersią? Niektóre leki, czy kosmetyki nie są wskazane dla przyszłych lub obecnych mam.

15) Czy jesteś w trakcie kuracji hormonalnej?

16) Czy przeszłaś jakieś operacje plastyczne lub zabiegi z zakresu medycyny estetycznej?

17) Czy korzystasz z solarium, jeżeli tak, to jak często? Warto wspomnieć również o tym, czy opalasz się w lecie w dużych ilościach, czy stosujesz wtedy filtry ochronne, czy masz na ciele jakiekolwiek zmiany skórne powstałe od słońca? czy stosujesz samoopalacze? Czy korzystasz z usług opalania natryskowego?

Pytania mogą zostać zadane przez osobę – twarzą w twarz lub możesz otrzymać ankietę do wypełnienia.

Wywiad kosmetologiczny – jego znaczenie dla Ciebie

Przeprowadzenie wywiadu jest dla Ciebie niezwykle istotne zarówno ze względów urodowych, własnego samopoczucia – będziesz czuła się pewniej, jeśli wiesz, że kosmetolog ma wszystkie potrzebne dane ale ma kluczowe znaczenie również z punktu prawnego w zakresie odpowiedzialności kosmetologa/lekarza/kosmetyczki. Bowiem przedstawiony już przeze mnie kontratyp zgody na zabieg kosmetologiczny wyłącza odpowiedzialność karną tylko wówczas gdy zgoda jest wyrażona  po należytym uświadomieniu klientki/pacjentki, czyli Ciebie! To jest jeden z koniecznych elementów zgody, jednak abyś mogła być należycie poinformowana o zabiegu i jego możliwych skutkach to musi zostać zebrany wywiad kosmetologiczny.

Inaczej ani Ty, ani tym bardziej kosmetolog lub inna osoba przeprowadzająca zabieg nie są w stanie określić możliwych skutków ubocznych lub innych powikłań i konsekwencji ale także wyniku finałowego kuracji. W sytuacji braku zebrania odpowiednich informacji kosmetolog nie będzie mógł powoływać się na wyłączenie jego odpowiedzialności karnej za wadliwie wykonany zabieg, bowiem nie zostały spełnione przesłanki wyrażenia zgody jako kontratypu.

Pamiętaj, że uzyskane dane będą stanowiły fundament do stworzenia Twojej indywidualnej karty pacjenta i wskazania przeciwwskazań – zestawienia czynników, które uniemożliwiają wykonanie zabiegu. W razie wykonania wadliwego zabiegu z powodu braku określenia właśnie tych przeciwwskazań będziesz mogła nie tylko domagać się odpowiedzialności na gruncie prawa karnego ale przede wszystkim dochodzić odpowiedniego odszkodowania i zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy – o tym jak napisać jaki pozew dowiesz się w osobnym poście.

Możesz pomyśleć, że skoro wybierasz się do gabinetu kosmetologicznego w celu wykonania konkretnej usługi dajmy na to np. zabiegu Mikrodermabrazji to logicznym jest, że tym samym wyrażasz zgodę na jego wykonanie, prawda? W dobie Internetu każdy może przeczytać szereg informacji określających dany zabieg, zalecenia do jego wykonania, czy przeciwwskazania. Jednak czy to wystarczy? Myślę, że zgodzisz się ze mną, że pomimo faktu, że bez Internetu dziś nie da się funkcjonować i być na bieżąco z wszelkimi nowinkami, to mimo wszystko Internet nie zastąpi człowieka, a przede wszystkim jego wiedzy i doświadczenia. 

Zgoda na wykonanie zabiegu kosmetologicznegoDlatego zgoda na wykonie zabiegu kosmetologicznego ma tak wielkie znaczenie!

Wracając do przykładu zabiegu Mikrodermabrazji – nie będziemy dziś wchodzić w szczegóły zabiegu – wyobraź sobie, że tak jak ja masz skłonności do powstawania bliznowców. U mnie objawia się to tym np., że do dziś mam niezbyt ładny ślad po szczepionce, a każda głębsza rana mogła pozostawić po sobie na dłuższy czas bliznę.

Idźmy dalej, gdybyś nie wiedziała, że masz takie skłonności lub nie wiedziała, że w takim wypadku co do zasady zabieg ten nie jest polecany, a kosmetolog nie poinformowałby Cię o ryzyku to zapewne zabieg zostałby wykonany. I nie chcę nawet wyobrażać sobie możliwych skutków! W przypadku takiego rodzaju cery wykonanie powyższego zabiegu jest bardzo ryzykowne, bo może zakończyć się właśnie pozostawieniem nieestetycznych śladów. Toteż dlatego tylko uświadomiona zgoda będzie prawidłowa na gruncie prawa medycyny estetycznej.

Czyn zabroniony

Udzielenie zgody na wykonanie zabiegu kosmetologicznego stanowi jeden z kontratypów wymienionych poza Kodeksem Karnym. Kontratyp oznacza okoliczność wyłączająca karną bezprawność czynu. Zaistnienie kontratypu powoduje, że zachowanie wypełniające znamiona czynu zabronionego nie jest przestępstwem, choć pozostaje wciąż czynem zabronionym. Celem kontratypu jest wyłączenie bezprawności określonego czynu. Kontratyp wyrażenia zgody na gruncie prawa kosmetologicznego i medycyny estetycznej ma fundamentalne znaczenie. Brak wyrażenia świadomej, dobrowolnej zgody na wykonanie zabiegu kosmetologicznego może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności karnej przez podmiot świadczący usługi kosmetologiczne. 

Na gruncie kodeksu karnego wykonanie zabiegu bez zgody pacjenta jest przestępstwem określonym. (Tutaj może być odesłanie co do poprzedniego postu – gdzie wskazane były  kiedy odpowiedzialność karna może powstać??) ten kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, ograniczeniu wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Wobec wskazanego zagrożenia karą dokonanie zabiegu bez zgody pacjenta stanowi występek. 

Omawiany występek jest przestępstwem bezwzględnie wnioskowym, co oznacza, iż ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, czyli Ciebie, jeśli doszłoby do sytuacji, że zabieg zostanie przeprowadzony bez Twojej zgody lub w przypadku nieprawidłowej zgody. Zgodnie z powyższym postępowanie karne może zostać wszczęte wyłącznie gdy pokrzywdzony – pacjent/klient złoży przed organami ścigania (Policją lub prokuratorem) wniosek o ściganie. Wówczas postępowanie karne toczy się już dalej z urzędu, a Ty możesz zając się niwelowaniem powstałych skutków ubocznych. W przypadku tego przestępstwa prawo karne chroni prawo pacjenta – klienta do samostanowienia i decydowania w zakresie poddania się zabiegowi leczniczemu lub zabiegowi o charakterze nieterapeutycznym. 

Ale zapytasz co to w zasadzie jest zabieg leczniczy? Znaczenie tego wyrażenia przybliżę Ci w oddzielnym poście, gdyż zagadnienie to wymaga głębszej analizy, a także jest zbyt obszerne by zamieścić to w tym artykule 😉

Ochrona w/w dobra prawnego jest również wyrazem wolności każdego człowieka.  Udzielając zgody na interwencję medyczną, pacjent pozwala na naruszenie swojej integralności cielesnej w ustalonym zakresie, co stanowi przedmiot zgody. 

Skuteczna zgoda na zabieg

Jednak co musisz wiedzieć, aby zgoda została udzielona skuteczne? Żeby zgoda na zabieg wyłączała bezprawność czynu musi zostać spełniony szereg wymagań, takich jak:

 • zgoda musi zostać wyrażona przez Ciebie dobrowolnie,
 • musisz wyrazić zgodę świadomie,
 • wyrażając zgodę na zabieg kosmetologiczny musisz zostać dostatecznie poinformowany o procedurze wykonania zabiegu kosmetologicznego, a także
  o możliwych skutkach ubocznych wykonanych zabiegów,
 • musisz być także osobą uprawnioną do wyrażenia zgody na wykonanie zabiegu kosmetologicznego.

A teraz krok po kroku, omówmy po krótce każdy z elementów złożenia skutecznej zgody:

 • Dobrowolność –  oznacza to, że zgoda powinna być bezpośrednio wyrażona przez Ciebie. Dobrowolna zgoda to taka, która wynika wprost z Twojej woli jako klienta – pacjenta, a nie jest spowodowana czynnikami zewnętrznymi. W szczególności zgoda nie może wynikać z przymusu lub wywierania presji (np. przez lekarza, czy członków rodziny).
 • Świadomość wyrażenia zgody – świadoma zgoda występuje kiedy wyrażasz ją z dostatecznym rozeznaniem. Dostateczne rozeznanie występuje gdy jako osoba wyrażająca zgodę znasz jej przedmiot, jesteś wystarczająco zorientowany w określonej dziedzinie. Świadomość wyrażenia zgody może być również rozpatrywana pod kątem poczytalność konkretnej osoby. To czy dana osoba była w chwili wyrażenia zgody poczytalna, czy też nie będzie należało badać w każdym konkretnym przypadku odrębnie z uwzględnieniem wszelkich okoliczności towarzyszących.
 • Dostateczny poziom poinformowania – pacjent – klient powinien wiedzieć na co dokładnie się zgadza, poznać metodę wykonywania zabiegu, całą procedurę krok po kroku, istniejące alternatywne metody wykonania zabiegu, zalecenia kosmetologa: jak przygotować określoną część ciała do zabiegu, jak dbać o ciało po zabiegu, ile średnio jest wymaganych zabiegów (kiedy konieczne jest ich przeprowadzenie cyklicznie), prawdopodobieństwo niepowodzenia zabiegu kosmetologicznego oraz związane z daną metodą ryzyko i jego następstwa (nawet te rzadko występujące), zwłaszcza nieodwracalne, poznać nazwę preparatu, którego kosmetolog/lekarz użyje podczas zabiegu. Informacja musi być pełna, klarowna i zindywidualizowana każdego zabiegu oraz zrozumiała dla klienta – pacjenta.
 • Kompetencja do wyrażenia zgody na zabieg kosmetologiczny – zagadnienie to ma kluczowe znaczenie do możliwości potraktowania zgody na zabieg jako kontratypu. Ustalenie kręgu osób uprawnionych będzie miało znaczenie zarówno na płaszczyźnie prawa karnego, jak i prawa medycznego. Osobą uprawnioną do wyrażenia zgody na zabieg medycyny estetycznej jest osoba pełnoletnia oraz osoba w pełni poczytalna. Oznacza to, że zgodę możesz wyrazić po ukończeniu 18 roku życia, a także gdy nie zostałeś ubezwłasnowolniony prawomocnym wyrokiem sądu. 

Mimo wszystko w odniesieniu do niektórych zabiegów kosmetycznych warunek ukończenia 18 roku życia nie będzie wymagany. I tak tytułem przykładu można wskazać, że poddanie się zabiegowi regulacji brwi przez małoletniego nie wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, jednak wykonanie zabiegów, które łączą się już z naruszeniem integralności cielesnej nie może odbyć się bez tejże zgody. 

Na piśmie, czy nie?

Co do zasady nie ma wiążącego wskazania w jakiej formie zgoda na zabieg kosmetologiczny powinna być wyrażona, jednak powszechnie przyjmuje się, że największą gwarancje daje zgoda uiszczona w formie pisemnej. Taka zgoda stanowi wtedy gwarancję dla Ciebie, gdy zawiera wszystkie konieczne jej elementy ale jest także pewną gwarancją dla osób świadczących usługi kosmetologiczne.

Powyżej przedstawione zostały podstawowe przesłanki wyrażenia zgody na zabieg kosmetologiczny, która jednak w zależności od samego charakteru zabiegu będzie się różniła i powstanie konieczność dostosowania jej pod konkretny zabieg. Najważniejsze jest, abyś Ty, jako potencjalny klient gabinetu kosmetologicznego była właściwie poinformowana o wszystkich szczegółach wykonywanego zabiegu i jego skutkach dla Twojego ciała i piękna.

A więc chwyć za telefon, umów się na wizytę, upewnij się, że wiesz wszystko o planowanym zabiegu i ciesz się z odczuwanego, błogiego relaksu i pięknego efektu!

*****

Poczytaj też o medycynie estetycznej >>

***

Zdjęcie: Adrian Motroc